Mô - Tế bào

Nghiên cứu nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermia

Mô tả bởi người đăng: 
Các tế bào dòng tinh được phân lập bằng collagenase IV và được nuôi cấy trong môi trường Gamete được bổ sung FSH với nồng độ 50 IU l-1 và testosterone với nồng độ 1mmol l-1, ở nhiệt độ 320C, nồng độ CO2 5%, trong thời gian 24 giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: - Collagenase IV có tác dụng tốt đối với quá trình phân lập các tế bào dòng tinh. - Số lượng tinh tử đang kéo dài, tinh tử đã kéo dài và tinh trùng tăng, trong khi đó số lượng tinh tử tròn giảm sau 24h nuôi cấy. - Tỷ lệ tinh trùng và tinh tử đã kéo dài di động tăng đáng kể sau nuôi cấy. - Có thể tạo được phôi với tinh trùng thu được sau nuôi cấy nhờ kỹ thuật vi tiêm.

Nghiên cứu miễn dịch hiển vi điện tử và siêu cấu trúc của virut Rota trên tế bào Vero và tế bào thận khỉ tiên phát

Mô tả bởi người đăng: 
Miễn dịch hiển vi điện tử đã được chúng tôi áp dụng để xác định vị trí kháng nguyên vi rút rota tại các bào quan của tế bào Vero và tế bào thận khỉ tiên phát (TKTP) sau khi gây nhiễm cũng như để tìm hiểu sự tương tác giữa vi rút này và tế bào chủ. Trong nghiên cứu, chúng tôi sử dụng Protein A có gắn các hạt vàng (10nm) cùng với kháng thể đa dòng kháng trực tiếp các protein của vi rút rota. Hạt vàng với mật độ đậm đặc điện tử cao đã bộc lộ vị trí các kháng nguyên vi rút rota trong các tiêu thể, túi nhỏ và khoang của bào tương. Các hạt vi rút mới tổng hợp cũng có thể quan sát được sau khoảng 18 – 20 giờ gây nhiễm. Những thông tin rất có giá trị như quan sát thấy hạt vi rút và cả các hạt giống vi rút được tổng hợp vào trong khoang bào tương kết hợp với lưới nội bào và hệ thống Golgi.

Nuôi cấy tế bào gốc trung mô (mesenchymal stem cells-MSC) máu cuống rốn lớp đơn in vitro

Mô tả bởi người đăng: 
Tế bào gốc trung mô (mesenchymal stem cells-MSC) là các tế bào gốc đa năng, có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau như tế bào xương, sụn, cơ, mỡ, thần kinh và tế bào beta của tụy đảo…(Phan Kim Ngọc, 2009) Trong cơ thể người trưởng thành các tế bào MSC có mặt trong nhiều mô khác nhau, chúng có khả năng tạo ra các loại tế bào đảm nhận các chức năng chuyên biệt tại mô đó. Tế bào MSC thường được thu nhận từ tủy xương và tế bào nền tủy. Tuy nhiên, chúng cũng được thu nhận từ mô mỡ, màng xương, máu, tủy xương… và gần đây là cuống rốn.

Ảnh hưởng của ABA trong môi trường nuôi cấy lên sự tái sinh chồi trực tiếp từ nuôi cấy mẫu lá cây chè [CAMELLIA SINENSIS (L.)]

Mô tả bởi người đăng: 
Chè là một trong những cây công nghiệp quan trọng và tạo ra nhiều việc làm ở tất cả các vùng trồng chè trên thế giới (Mondal et al. 2004). Bên cạnh vai trò là một loại thức uống phổ biến, chè ngày càng được ưa chuộng bởi đặc tính kháng ung thư và chống lão hóa (Jankul et al. 1997). Để cải thiện năng suất và nâng cao chất lượng cây giống, các phương cách tiếp cận về công nghệ sinh học như thao tác gen sẽ đòi hỏi các hệ thống sinh sản phù hợp và hiệu quả (Bhattacharya và Ahuja, 2003), bên cạnh việc duy trì những dòng cây có năng suất cao đã có được độ tin cậy của thị trường. Vì thế, mục đích của công bố này là khảo sát các nồng độ khác nhau của ABA để phát triển một hệ thống sinh sản nhằm tái sinh cây từ các mô lá giống chè Oolong. Mặc dù đã có một số công bố về sự tái sinh cây từ các loại mô khác nhau (Kato, 1982, Abraham và Rahman, 1986, Bano et al. 1991, Jha et al. 1992, Mondal et al. 1998, Sandal et al. 2005), cũng chỉ có một công bố về sự phát sinh phôi vô tính trực tiếp từ các mô lá dòng chè Assamica-SRL 73, SBs (Kato, 1996) và sự tái sinh chồi gián tiếp từ lá thông qua rễ bất định có nguồn gốc calli (Sandal et al. 2005). Tuy nhiên, việc lặp lại các công bố của Kato và Sandal đối với các giống chè cao sản đang tiêu thụ tại Việt Nam, như giống Oo-Long, đã gặp phải nhiều khó khăn.
Đăng kí nhận Mô - Tế bào
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp