[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 264: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 16: require() [function.require]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/utf/utf_tools.php on line 1776: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 831: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 272: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 547: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool.
Công nghệ sinh học là gì | Công nghệ sinh học Việt Nam|169

Công nghệ sinh học là gì?

Published by Administrator on 24-5-2012 | 10: 20

           Công nghệ sinh học là gì? Đó là thắc mắc của nhiều người khi nghe đến Công nghệ Sinh học. Dù rằng đã có nhiều ý kiến đưa ra nhằm giải thích khái niệm  này nhưng dường như chưa có một định nghĩa thống  nhất.
          Dưới đây tôi xin trích ý kiến của PGS.TS Nguyễn Hoàng Lộc (trong Giáo trình Nhập môn công nghệ sinh học)  về công nghệ sinh học:
          "Có nhiều định nghĩa và cách diễn đạt khác nhau về công nghệ sinh học tùy theo từng tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất về khái niệm cơ bản sau đây:

          Công nghệ sinh học là sự sản xuất các sản phẩm trên quy mô công nghiệp, trong đó nhân tố tham gia trực tiếp và quyết định là các tế bào sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Mỗi tế bào sống của cơ thể sinh vật hoạt động trong lĩnh vực sản xuất này được xem như một lò phản ứng nhỏ.
          Đầu những năm 1980, đã bắt đầu hình thành công nghệ sinh học hiện đại là lĩnh vực công nghiệp sử dụng hoạt động sinh học của các tế bào đã được biến đổi di truyền. Công nghệ sinh học hiện đại ra đời cùng với sự xuất hiện kỹ thuật gen. Cơ sở sinh học được áp dụng ở đây bao gồm sinh học phân tử, sinh học tế bào, hóa sinh học, di truyền học, vi sinh vật học, miễn dịch học, cùng các nguyên lý kỹ thuật máy tính...
Có hai cách định nghĩa công nghệ sinh học một cách tổng quát nhất:
          - Do UNESCO (1985) định nghĩa: Công nghệ sinh học là công nghệ sử dụng một bộ phận hay tế bào riêng rẽ của cơ thể sinh vật vào việc khai thác sản phẩm của chúng.
           - Do Trường Luật Stanford (1995) định nghĩa: Công nghệ sinh học là công nghệ chuyển một hay nhiều gen vào sinh vật chủ nhằm mục đích khai thác sản phẩm và chức năng của gen đó.
          Sự khác biệt rõ rệt nhất của hai định nghĩa trên thuộc về đối tượng tác động của công nghệ sinh học: UNESCO xem cơ quan, bộ phận, tế bào và chức năng riêng rẽ của sinh vật là đối tượng, trong khi đó Trường Luật Stanford lại coi gen là đối tượng tác động của công nghệ."
           Và dưới đây là định nghĩa công nghệ sinh học trên wikipedia:
         "Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vât để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường"
          Trong giới hạn hiểu biết và trách nhiệm phải có một định nghĩa về công nghệ sinh học cho bạn đọc, tôi xin đưa ra ý kiến của mình:
          Công nghệ sinh học là việc phát triển và ứng dụng các đối tượng sinh học làm nguyên liệu và quy trình để giúp đỡ giải quyết những vấn đề của con người.
          Trong định nghĩa trên, "đối tượng sinh học" được hiểu là:
                      + Các phân tử sinh học: protein, DNA, RNA...
                      + Các bào quan và tế bào sinh vật.
                      + Các bộ phận và cơ thể sinh vật.
          "Những vấn đề của con người" được hiểu là:
                      + Các sản phẩm mà con người đang cần: lương thực, thực phẩm, dược phẩm...
                    + Các yêu cầu mà con người phải thực hiện: đối phó với bệnh dịch; tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; chống biến đổi khí hậu; xử lý ô nhiễm môi trường...
         Từ định nghĩa trên, cho chúng ta 2 cách phân loại công nghệ sinh học:
                  Phân loại theo "đối tượng sinh học":
                           + Công nghệ DNA
                           + Công nghệ tế bào
                           + Công nghệ vi sinh vật
.                           ..
                  Phân loại theo "vấn đề của con người":
                           +Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
                           +Công nghệ sinh học môi trường
                           + Công nghệ sinh học trong y dược
                           ...

 


X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp