[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 264: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 16: require() [function.require]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/utf/utf_tools.php on line 1776: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 831: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 272: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 547: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool.
Ứng dụng công nghệ sinh học, Trang 1

Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụngsắp xếp giảm dần Kiểu nội dung Tiêu đề
Tài liệu European Union Organic Legislation (EEC 2092/91 & Amendments) - Luật nông nghiệp hữu cơ châu Âu
Tài liệu Giáo trình sinh lý học Methods in molecular biophysics
Tài liệu Encyclopedia of food microbiology
Tài liệu Lactobacillus spp: General characteristics
Tài liệu Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Tài liệu 4 nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ
Tài liệu Microbial Fuel Cells
Tài liệu Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (rhizophora apiculata blume) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (RHIZOPHORA APICULATA BLUME) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá tính đa dạng di truyền của các dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
Lâm nghiệp Tài liệu Kết quả sử dụng một số chuỗi gen lục lạp trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xuất xứ cây lâm nghiệp
Lâm nghiệp Tài liệu HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY MẮM BIỂN (Avicennia marina) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease)
Lâm nghiệp Tài liệu Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm đen (avecinnia officinalis) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kỹ thuật rapd
Lâm nghiệp Tài liệu Khảo sát đặc điểm sinh học, chu trình phát triển và gây bệnh nhân tạo tầm gửi lá nhỏ (Taxillus chinensis) thuộc họ Loranthaceae trên cây cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và đành giá mức độ di truyền cây Đưng (Rhizophora mucronata Lamk.) tại khu dự trữ ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus)
Lâm nghiệp Genome-Wide expression anlysis of genes involved in somatic embryogenesis.pdf
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiên phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm trắng (Avicennia alba) tại khu dữ trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng phương pháp RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai PB260 x RO44/268 bằng kỹ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch Đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucalyptus Urophylla và E. exserta bằng phương pháp nuôi cấy mô
Môi trường Tài liệu Tổng Quan Về Các Quá Trình Sinh Học Trong Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Môi trường Tài liệu Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment
Môi trường Tài liệu Biotechnology - Volume 11b: Environmental Processes II (Soil Decontamination)
Môi trường Tài liệu Sản xuất cồn nhiên liệu bằng công nghệ rây phân tử
Môi trường Tài liệu Ảnh hưởng của Butachlor lên hệ thống chống oxi hoá của cá trắm cỏ Cetennopharyngondo idellus
Môi trường Tài liệu NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI TRÊN MÔ HÌNH HỢP KHỐI AEROTEN VÀ LỌC SINH HỌC.
Môi trường Tài liệu Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu giải pháp mới của công nghệ sinh học xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải có chứa dầu mỡ đặc chủng và nước thải có chứa hàm lượng chất hữu cơ cao từ các cơ sở sản xuất thuộc ngành hậu cần Quân đội
Môi trường Tài liệu Chế phẩm diệt ruồi nhà (Musca domestica) theo công nghệ sạch
Môi trường Tài liệu Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý tràn dầu
Môi trường Tài liệu Vi khuẩn dị dưỡng phân hủy lá đước.
Môi trường Tài liệu Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
Môi trường Tài liệu công nghệ xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học-lương đức phẩm
Môi trường Tài liệu Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
Môi trường Tài liệu Hoàn thiện công nghệ xử lý nước quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao

Các trang

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp