Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụngsắp xếp giảm dần Kiểu nội dung Tiêu đề
Tài liệu Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Tài liệu European Union Organic Legislation (EEC 2092/91 & Amendments) - Luật nông nghiệp hữu cơ châu Âu
Tài liệu Giáo trình sinh lý học Methods in molecular biophysics
Tài liệu Lactobacillus spp: General characteristics
Tài liệu Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Tài liệu 4 nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ
Tài liệu Microbial Fuel Cells
Lâm nghiệp Bài báo Genome-Wide expression anlysis of genes involved in somatic embryogenesis.pdf
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiên phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm trắng (Avicennia alba) tại khu dữ trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng phương pháp RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai PB260 x RO44/268 bằng kỹ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch Đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucalyptus Urophylla và E. exserta bằng phương pháp nuôi cấy mô
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (rhizophora apiculata blume) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (RHIZOPHORA APICULATA BLUME) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá tính đa dạng di truyền của các dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
Lâm nghiệp Tài liệu Kết quả sử dụng một số chuỗi gen lục lạp trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xuất xứ cây lâm nghiệp
Lâm nghiệp Tài liệu HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY MẮM BIỂN (Avicennia marina) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease)
Lâm nghiệp Tài liệu Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm đen (avecinnia officinalis) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kỹ thuật rapd
Lâm nghiệp Tài liệu Khảo sát đặc điểm sinh học, chu trình phát triển và gây bệnh nhân tạo tầm gửi lá nhỏ (Taxillus chinensis) thuộc họ Loranthaceae trên cây cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và đành giá mức độ di truyền cây Đưng (Rhizophora mucronata Lamk.) tại khu dự trữ ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus)
Môi trường Tài liệu Thăm dò khả năng sinh độc tố Microcytin của các vi khuẩn lam từ một số khu vực nước ngọt ở Việt Nam bằng các chỉ thị phân tử
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu mô hình lọc sinh học xác định mức độ xử lý nước thải cơ sở sản xuất nước tương
Môi trường Tài liệu Bài giảng: Thực hành vi sinh ứng dụng
Môi trường Tài liệu Vi hóa sinh kỹ thuật môi trường
Môi trường Tài liệu Sản xuất chế phẩm diệt ruồi (Musca domestica) nhà theo công nghệ sạch sử dụng hóa chất IMIDACLOPRID
Môi trường Tài liệu CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ PHÂN TRONG CHĂN NUÔI HEO AN TOÀN SINH HỌC
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò khả năng phân giải độc tố của một số chủng Microcystis phân lập ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Môi trường Tài liệu Tổng Quan Về Các Quá Trình Sinh Học Trong Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Môi trường Tài liệu Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment
Môi trường Tài liệu Biotechnology - Volume 11b: Environmental Processes II (Soil Decontamination)
Môi trường Tài liệu Sản xuất cồn nhiên liệu bằng công nghệ rây phân tử
Môi trường Tài liệu Ảnh hưởng của Butachlor lên hệ thống chống oxi hoá của cá trắm cỏ Cetennopharyngondo idellus
Môi trường Tài liệu Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu giải pháp mới của công nghệ sinh học xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải có chứa dầu mỡ đặc chủng và nước thải có chứa hàm lượng chất hữu cơ cao từ các cơ sở sản xuất thuộc ngành hậu cần Quân đội
Môi trường Tài liệu Chế phẩm diệt ruồi nhà (Musca domestica) theo công nghệ sạch
Môi trường Tài liệu NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI TRÊN MÔ HÌNH HỢP KHỐI AEROTEN VÀ LỌC SINH HỌC.

Các trang

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp